เว็บเพจน่าสนใจจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เว็บเพจน่าสนใจจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

foreign_web_a

🙂 + ลิ๊งค์เว็บเพจที่น่าสนใจจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ + [หมายเหตุ : เว็บเพจเหล่านี้แสดงผลได้ดีกว่าด้วย Internet Explorer]  
เรียนภาษาอังกฤษที่ราชินีบูรณะ
– เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ราชินีบูรณะ
– เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ราชินีบูรณะ
– เรียนภาษาจีนที่ราชินีบูรณะ
– เรียนภาษาเยอรมันที่ราชินีบูรณะ
– เว็บไซต์นักเรียนแลกเปลี่ยน
– เรียนภาษาอังกฤษ [ม. 1] กับอาจารย์ปราณีต
เรียนภาษาอังกฤษ [ม. 3] กับอาจารย์พรวิไล
[แนะนำโดย อ. พรวิไล] : มาฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่เว็บไซต์ Wegointer