ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รอบรั้วราชินีบูรณะ

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ประจำปี 2567 โดย…

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ เนื…

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องใน “วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรีย…

กิจกรรมแห่ผ้าป่าการศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใ…

นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกิจกรรม เดิน…

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยร่วมการแสดง “รำอาศิรวาท…

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมชมภาพยน…