ข้อมูลทั่วไป
ผู้ประสานงาน
เอเอฟเอส ประเทศไทย 
เอเอฟเอส ประเทศไทย [Facebook]
เอเอฟเอส สากล 
เอเอฟเอส สากล [Facebook]
 
ข้อสอบรุ่นที่ 50 ปี 2553
เฉลยข้อสอบรุ่นที่ 50 ปี 2553
ข้อสอบรุ่นที่ 53 ปี 2556 (พร้อมเฉลย)
 
การสอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 57
ปี พ.ศ. 2560
การสอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 57
ปี พ.ศ. 2560
การสอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 56
ปี พ.ศ. 2559
 
การสอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 56
ปี พ.ศ. 2559
 
ผลการสอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 55 ปี พ.ศ. 2558
การสอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 55
ปี พ.ศ. 2558
การสอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 55
ปี พ.ศ. 2558
การสอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 54
ปี พ.ศ. 2557
 
รายชื่อนักเรียนรุ่นที่ 53 (2557 - 2558) ศูนย์นครปฐม ที่ได้รับ การคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ (.pdf)
 
ลิ๊งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
Youth Exchange Scholar ...
EF เรียนต่อต่างประเทศ
ICE - Cultural Exchange
ESL Language Schools
AYC Intercultural Programs
AYP Student exchange
OEG High School Exchange
IEO Study Abroad
IES International Education
IYF International Youth Fellowship
SEA [Student Exchange As.]
MPLC
A&D Intereducation
Educatepark
ECE - Education & Cultur..
BWK International
UCE : Universal Cultural Ex..
Eduworld : Au Pair
ScholarShip.in.th
TexT International Experien.
StudyPlus
Study Overseas Centre
Study in New Zealand
Welcome to New Zealand
 
นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS
ประกายรัตน์ (Argentina) [swf]
ประกายรัตน์ (Argentina) [pdf]
ชลิดา (Brazil) [swf] [1]
ชลิดา (Brazil) [pdf] [1]
ชลิดา (Brazil) [swf] [2]
ชลิดา (Brazil) [pdf] [2]
ชลิดา (Brazil) [swf] [3]
ชลิดา (Brazil) [pdf] [3]
 
นักเรียนแลกเปลี่ยน Rotary
Janique Dutoit (South Africa)
Wachira [วชิรา]
โครงการ Work & Travel
พี่บุษกร (พี่เม) (U.S.A) [swf]
พี่บุษกร (พี่เม) (U.S.A) [pdf]
 
เรียนภาษาที่ฝรั่งเศส
กมลวรรณ (France) [swf]
กมลวรรณ (France) [pdf]
เกศรัตนาภรณ์ (France) [swf]
เกศรัตนาภรณ์ (France) [pdf]
 
เรื่องต้องรู้ก่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน


ประกาศเพื่อทราบ ! ... เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและการสอบอเอฟเอส นครปฐม ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ไม่ได้เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับการประสานงาน การรับสมัครสอบ และการดำเนินการสอบของศูนย์นครปฐม ผู้ดูแลเว็บไซต์นี้จึงขอนำเสนอข้อมูล ที่เกี่ยวกับนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยทั่วไป จากทุกหน่วยงาน และบริษัทตัวแทนที่ดำเนินการเพื่อการแลกเปลี่ยน ... อย่างไรก็ตาม ข้อมูลหลัก ยังคงเน้นเพื่อประโยชน์ของนักเรียน โรงเรียนราชินีบูรณะ และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม และจากจังหวัดอื่นๆที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ... ดังนั้นหน่วยงาน หรือบริษัทตัวแทนใดๆ หรือรายบุคคลใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาโครงการ ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนคนนครปฐม ... ด้วยความยินดีครับ [อ. เกรียงไกร ทองชื่นจิต : ผู้ดูแลเว็บไซต์ - E- mail : kriangkrai111@gmail.com] (14/06/2558)

นอกจากโครงการของเอเอฟเอสแล้ว ยังมีอีกหลายตัวแทน บริษัท หน่วยงาน หรือมูลนิธิ ที่รับสมัครนักเรียน นักศึกษา แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ สามารถดูได้
จากเมนู "ลิ๊งค์ค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง" ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเว็บไซต์นี้

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS หรือ ROTARY ไม่รู้ ... ชื่อ Stephanie จากบราซิล มากล่าวคำอำลาหน้าแถว เพื่อกลับบ้าน ... น่าเสียดายที่ตลอดเกือบหนึ่งปี เราไม่ได้รับข่าวสารข้อมูล ชีวิตความเป็นอยู่ ทุกข์ สุข ของเธอเลย ... เราขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดประสิทธิภาพเรื่องสารสนเทศ !!! ...


โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 57 (พ.ศ.2561-2562)

[คลิกที่นี่ หรือที่ภาพด้านล่าง ... ติดตามรายละเอียดโครงการได้จากเว็บไซต์เอเอฟเอส ประเทศไทย]

คลิก ... รายละเอียดที่เว็บเอเอฟเอส

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสฯ รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561 - 2562) [คลิก ... ดาวน์โหลด]

เปิดรับสมัครออนไลน์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) 3 เมษายน - 7 มิถุนายน 2560 ที่ :
https://www.afsglobal.org/tha-admission/OnlineApplication/Portal13/Login.aspx

ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. : ยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)

สถิติ : เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครรุ่นที่ 57 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 มีนักเรียนมาสมัครสอบ ณ ศูนย์ AFS นครปฐม 189 คน
เป็นนักเรียนจาก โรงเรียน ราชินีบูรณะ 66 คน (ม. 3 = 6 คน / ม. 4 = 31 คน / ม. 5 = 29 คน)

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. : สอบข้อเขียน ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ประกาศผลการสอบข้อเขียนที่เว็บไซต์เอเอฟเอส : http://www.afsthailand.org และที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและ สอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)

[คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดผลการสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562)]

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 : สอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)

 

+ คลิปบางส่วนของการสอบสัมภาษณ์เอเอฟเอส รุ่นที่ 57

 

+ คลิปบางส่วนของการสอบสัมภาษณ์เอเอฟเอส รุ่นที่ 57
+ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57 ปี พ.ศ. 2561 - 2562 ศูนย์นครปฐม [คลิกที่ภาพเพื่อขยาย]


โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่น 56 (พ.ศ.2560 -2561)

สถิติ : เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครรุ่นที่ 56 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 มีนักเรียนมาสมัครสอบ ณ ศูนย์ AFS นครปฐม 197 คน
เป็นนักเรียนจาก โรงเรียน ราชินีบูรณะ 55 คน

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. : สอบข้อเขียน ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 : ประกาศผลการสอบข้อเขียนที่เว็บไซต์เอเอฟเอส : http://www.afsthailand.org และที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและ สอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)
ประกาศผลการสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 [คลิก]
การจัดสรรประเทศสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 [คลิก]

ขั้นตอนการสมัครสอบสัมภาณ์ (ประกาศจากศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบเอเอฟเอส นครปฐม) [คลิก]

วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 : ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน รายงานตัวและกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่เว็บไซต์เอเอฟเอส : http://www.afsthailand.org

วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 : พิมพ์และยื่นใบสมัครสอบ ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 [คลิก]

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 : สอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 : ประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่เว็บไซต์เอเอฟเอส : http://www.afsthailand.org และที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและ สอบคัดเลือกจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 [คลิก]
ข้อกำหนดในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 [คลิก]
ข้อปฎิบัติของนักเรียนตัวจริง และตัวสำรอง หลังการประกาศผลการคัดเลือกรเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 [คลิก]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 (โครงการพิเศษ) [คลิก]

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศผ่านโปรแกรมออนไลน์ : http://www.afsthailand.org

ประกาศจากศูนย์ประสานงานการรับสมัครและการสอบคัดเลือก เอเอฟเอส นครปฐม
- [คลิกที่ภาพเพื่อขยาย] - [คลิกที่นี่ เพื่อชมผ่านเบร๊าเซ่อร์] / - [คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา ไข่นาค (นักเรียนชั้น ม. 5/1) ที่ได้รับทุนเต็มไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560 -2561) ณ ประเทศบราซิล (ออกเดินทางไปร่วมโครงการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่น 55 (พ.ศ.2559-2560)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดผลการสอบข้อเขียน

[คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดผลการสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 55 (พ.ศ. 2559-2560)]

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดผลการสอบคัดเลือก

[คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 55 (พ.ศ. 2559-2560)]


สถิติ : เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครรุ่นที่ 55 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 มีนักเรียนมาสมัครสอบ ณ ศูนย์ AFS นครปฐม 247 คน (339 คน ในปีที่ผ่านมา) เป็นนักเรียนจาก โรงเรียน ราชินีบูรณะ 55 คน (67 คน ในปีที่ผ่านมา)


Last Update : 01/09/2017