Welcome to Rachinee Burana Website This is Pornwilai's English Website .....ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่จัดทำสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษอังกฤษและเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Let's click on the menus in my website to review your English ลองคลิกเมนูในเว็บไซต์นี้เพื่อฟื้นความรู้ภาษาอังกฤษ.... Let me know if you like my website or not by signing in my guestbook. You can suggest me anything you like or you would like me to find for you. Let's create our website together. นักเรียนสามารถแนะนำสิ่งที่นักเรียนต้องการได้ผ่านทาง Guestbook(ที่เมนูล่างทางขวา)ขอขอบคุณคุณครูเกรียงไกร ทองชื่นจิตที่คอยให้คำแนะนำ

Lessons
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Tenses

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

Megagoal 3 Powerpoint

Exercises for Megagoal 3

Vocab tests- Memrise.com

My Worrld 3 Powerpoint

Revision of MW 3 

Vocabularies from SG 3

 Workbook SG M.3

 Make and Do

 Our Family (Relationships) 

 Airport Signs 

 Food Vocabularies Games

 Expressions of Quantity 

 Prepostions 

 Direct & Indirect Speech 

 Adjective & Adverbs 

 Comparison 

 Tag Question 

 Traffic Signs (unit 8) 

 Non-finite verb 

 Relative Clause Exercises 

Two-word Verbs 

Conditional (If Clause) 

English-American Cultures 

English-ASEAN Languages

 Funny Stories    

  Word by Word      

 English from Videos 

 Learn English from News   

 Confused Words 

 Gods and Godesses  

 How intelligent you are!  

Photos   

 English Tests

 Exercises about errors

 Indicators for E23101 [ตัวชี้วัด]

Author ( ผู้จัดทำ)

Hi! Kids. Let's practise ONLINE ENGLISH EXERCISES: TENSES , which is the most important tool to study English. [On the top left hand menu.]  [ click ]

Practice your pronunciation and reading with lovely medias. ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษกับสื่อน่ารักๆ    
<http://www.starfall.com/> มีทั้งนิทาน เพลง เกมออกเสียง

Learn how word comes by reading "A WORD BY A WORD" รู้ที่มาของคำ(ตำนาน) น่าสนใจ ช่วยให้จำศัพท์ได้

Hi! kids. You can practice English more by this interesting website. Let's test yourself by doing this .http://www.eldc.go.th/eldc3/page/e_exam/index.jsp   ลองฝึกเพิ่มจากเว็บไซต์ที่น่าสนใจนี้อีกนิดนะคะ

Funny and lovely stories for Mattayom 3. I'm sure you will read it with your smiling face.  อ่านเรื่องสนุกๆน่ารักๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูมั่นใจว่านักเรียนจะอ่านพร้อมใบหน้าที่อมยิ้ม [ click ]

Interesting sites about Thailand : news, dos and don'ts, weather forecast, exchange baht rate, BTS, buses, emergency phone numbers, postcode, Thailand universities,....เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย

Strengten your English by reading some interesting news from 'Student Weekly' in this website.[ click here ]

Get more exercises in English : grammar , songs, vocabulary, ... (Very good website , click here)

Practice modern English expressions fropressions from English from videos  [click here

Learn about our partnership school (SMP Negeri 115 Jakarta).[click] / other languages [click]

  Cindolera  นักเรียนลองฟังซินโคเลร่ายุคไฮเทค  นางซินเล่นเน็ต  นางฟ้าชอบดูบอล สำเนียงเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษแท้ๆ ใช้คำ และสำนวนภาษาดีมาก  น่าติดตาม  รับรองว่านักเรียนจะสนุกเพลิดเพลิน มีสคริบให้ดูประกอบ [คลิกที่นี่]

  นักเรียนที่มีความประสงค์จะมี pen pal เพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนต่างประเทศผ่านทางออนไลน์  สมัครได้ที่ ครูพรวิิไล

Pre O-net ปี 2555 (ปีที่แล้ว) พร้อมเฉลย ( คลิกที่นี่ )

นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกมากมายจาก เว็บโรงเรียน For more interesting information about RN School [Click]

 How to spell Thai names in English. สะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษตามราชบัณฑิตยสถาน   [คลิก]

 

Useful Links

ข้อสอบ NT / O - net

English Tests from Books

เรียนภาษาอังกฤษที่ร.ร. ราชินีบูรณะ

English Every Day:  1, 2, 3

English News & radio

 Songs

English Grammar Quizes

English News & radios

Good English Websites 

Vocabulary Games

Picture Dictionary

Practice Your Pronunciation

Sentence Structures

Sentence Structures (Games)

Vocab. websites   

Vocabulary A-V .com.

Parts of Speech Games

Chris Delivery at R.N. 

English Breakfast at R.N.

Ok I Get It (รายการวิทยุครูเคท)

Easy English Conversation

Program for Math Games

Read Free Comics & Cartoons

Math Eng. Dictionary

Useful Programs

The Four candles

How To ..(make photo album)

About Thailand

This is England.

The UK & The USA

Superstitions (ลางสังหรณ์)

Thai Superstitions

Thai-IndoWords&Expressions 

  How to Spell Thai Names

  Spelling Test     

  Web ฟังเสียงภาษาอังกฤษ
  www.rn.ac.th
  RN Foreignlanguage Website
  RN  E - learning
  AFS Nakhonpathom

ASEAN

Languages online

 ASEAN Community
  Rachineeburana & SMP 115
  SEAMOLEC. edmodo
Created : 2/25/2008