เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชราชินีบูรณะ

คำร้อง : อารยะ แสงทอง, มยุรี ศรีสว่าง
ทำนอง : สุธีร์ เจริญสุข
ขับร้อง:หมู่

พวกเราเหล่าราชินี
ล้วนสามัคคีสมานไมตรีความดียึดมั่น
รักระเบียบวินัยทั่วกัน
มีความสัมพันธ์ดั่งน้องและพี่

ราชินีฯ เรานี้ชื่นชม
เป็นที่นิยม นครปฐมดูงามสง่า
เหนือเกล้าฯ ทรงพระเมตตา
โปรดประทานมาเพื่อเป็นสมญาสถาบันเรา

อ้าองค์ศรีพัชรินทราฯ
เกล้าทูนเทิด ศรัทธาบารมี
ธ การุณเหล่าราชินีฯ ดุจดั่งดวงมณี
ส่องใจน้องพี่ไม่มีจืดจาง

นี่คือสิ่งปณิธาน
ยึดแน่นดวงมานเรานี้ไม่มีวันห่าง
แม้อยู่ในทุกทิศทาง
ไม่มีเลือนรางไม่มีวายวางจากวิชญ์วิญญาณ์