ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะได้รับเหรียญจากการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะได้รับเหรียญจากการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ นส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล นักเรียนชั้น ม.4/10 ได้รับ2เหรียญเงินจากประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิง การแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  23-31 มกราคม 2560 ณ จ. นครราชสีมา

714253