ผู้อำนวยการสุริยา ชิณณะพงศ์ มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้อง

ผู้อำนวยการสุริยา ชิณณะพงศ์ มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้อง

00-04

ผู้อำนวยการสุริยา ชิณณะพงศ์ มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้อง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.10 น. ณ หอประชุม 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกดูภาพกิจกรรม