คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2559

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2559

11

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2559 และงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม คลิกดูภาพกิจกรรม