ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ให้การต้อนรับสโมสรโรตารีนครปฐมและสนับสนุนเงินโครงการป้องกันโปลิโอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ให้การต้อนรับสโมสรโรตารีนครปฐมและสนับสนุนเงินโครงการป้องกันโปลิโอ

S__38182920-1

นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ให้การต้อนรับสโมสรโรตารีนครปฐมและสนับสนุนเงินโครงการป้องกันโปลิโอ คลิกดูภาพกิจกรรม