พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1027

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนราชินีบูรณะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พร้อมลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน และแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี  โดยมี นายดิลก อภิรักษ์ขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นำถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559  ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม