กำหนดการโครงการ “ราชินีบูรณะสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความรู้ เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน” 11 สิงหาคม 2559