โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2560

โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2560

yuwa800
นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นำคณะครูและสมาชิกยุวกาชาดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2560
คลิกดูภาพเพิ่มเติม