ยุวกาชาดแข่งขันตอบปัญหา ประกวดวาดภาพ และทักษะคหกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ยุวกาชาดแข่งขันตอบปัญหา ประกวดวาดภาพ และทักษะคหกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

girl guide800
วันที่ 26 มกราคม 2560 คณะครูนำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับโล่และเงินรางวัล  1000  บาท เข้าร่วมประกวดวาดภาพ และทักษะคหกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  คลิกดูภาพกิจกรรม