ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

16640528_10209879302556835_3997971511477512707_n

+ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา ไข่นาค (นักเรียนห้องเรียนสมาร์ทคลาส ม. 5/1) ที่ได้รับทุนเต็มไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ [AFS] ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560 -2561) ณ ประเทศบราซิล (ออกเดินทางไปร่วมโครงการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)