ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มกราคม 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มกราคม 2560

meet21_01_800
นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มกราคม 2560 เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง คลิกดูภาพกิจกรรม