ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นำคณะครูถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นำคณะครูถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

raam800
นายสุริยา ชิณณะพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นำคณะครู ถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม คลิกดูภาพกิจกรรม