กำหนดการ งาน ๒๐ สิงหา ราชินีฯร่วมใจ วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙