ขอเชิญคณะครู บุคลากร และนักเรียนร้วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญคณะครู บุคลากร และนักเรียนร้วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต
วันพุธที่  10  สิงหาคม 
พ.ศ. 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุม 2 โรงเรียน
ราชินีบูรณะ