ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวีดิโอ soft power กาญจนบุรี รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวีดิโอ soft power กาญจนบุรี รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรรณษา เหลนปก ม.6/4 , นางสาวรุจิรา ด้วงชำนาญ ม.6/4 , นางสาวนิภาภัทร์ กสิบุตร ม.6/8 และนางสาวนัธมน สุวรรณโน ม.6/9 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เข้าอบรมกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี และได้รับรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวีดิโอ soft power กาญจนบุรี รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ที่ปรึกษาผลงาน ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ หัวหน้างานเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา