ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนต้นแบบ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนต้นแบบ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนต้นแบบ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรภาคีเครือข่าย ดำเนินงานโดยงานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล