ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภาค ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี และเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศ ผู้ฝึกซ้อม ครูบุญส่ง จูยืนยง ครูชุติมา แช่มแก้ว และครูกัญป์ยนัฐ สวัสดี