ขอแสดงความยินดีกับนางสาวราตรี จาตุรัส ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการเสนอชื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวราตรี จาตุรัส ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการเสนอชื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวราตรี จาตุรัส ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการเสนอชื่อ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา