สรุปผลการประกวดแบบเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

สรุปผลการประกวดแบบเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

สรุปผลการประกวดแบบเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
ลำดับที่ 1 แบบเสื้อแบบที่ 10
ลำดับที่ 2 แบบเสื้อแบบที่ 6
ลำดับที่ 3 แบบเสื้อแบบที่ 8