การประกวดแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2567

การประกวดแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2567

โหวตแบบเสื้อกีฬาสีปีการศึกษา 2567 ที่นี่!!
https://bit.ly/sportsdayrn2567

โปรดลงทะเบียนอีเมลของโรงเรียนหรือ Gmail (1 อีเมลต่อ 1 โหวตเท่านั้น)
1 คน ต่อ 1 โหวต หากมีการโหวตซ้ำ
ผลโหวตของนักเรียนคนนั้นจะถือเป็นโมฆะทันที

เริ่ม วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
สิ้นสุด วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 21 มิถุนายน 2567