ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัด เข้ารับรางวัลจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ฝึกซ้อม ครูชุติมา แช่มแก้ว ผู้ดูแล นายบุญส่ง จูยืนยง