ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชกร หนูหนอง ม.4/2 ได้รับคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “รางวัลความประพฤติดี” ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชกร หนูหนอง ม.4/2 ได้รับคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “รางวัลความประพฤติดี” ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชกร หนูหนอง ม.4/2 ได้รับคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “รางวัลความประพฤติดี” ประจำปี 2567 ดำเนินงานโดยงานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล