ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินสี