ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตย เข้าอบรมและศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครอง ร่วมกับตัวแทนเยาวชนทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567