กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รับสมัครพร้อมกัน
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.10 น. เป็นต้นไป
ดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัครได้ที่ bit.ly/activity2567-1