อัตราการเก็บเงิน บำรุงการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2567