กำหนดการแจกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

กำหนดการแจกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

*หมายเหตุ
-ให้นักเรียนมารับของให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
-ผู้ปกครองหรือเพื่อน สามารถรับแทนได้
-โปรดแต่งกายชุดสุภาพ หากนักเรียนมารับด้วยตัวเอง แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละ