ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิฆัมพร ขอเจริญสุข ชั้น ม.5/14 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ ทีมหญิง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิฆัมพร ขอเจริญสุข ชั้น ม.5/14 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ ทีมหญิง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิฆัมพร ขอเจริญสุข ชั้น ม.5/14 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ ทีมหญิง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567