ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร