ประกาศ ผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ SGS ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศ ผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ SGS ภาคเรียนที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ผ่านทางระบบ sgs ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (สามารถตรวจสอบผลการเรียนในช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น. ของทุกวัน)
โดย..งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนราชินีบูรณะ
หากมีข้อสงสัยติดต่องานทะเบียนวัดผล 034 254168 หรือ 034 258345 ต่อ 123
หรือ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลการเรียน https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx