ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ สพม.นครปฐม จัดหาที่เรียนให้ ชั้น ม.1 และ ม.4