ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาภัทร์ กสิบุตร นักเรียนชั้นม.5/8 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการตอบคำถามวิชาการ วิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาภัทร์ กสิบุตร นักเรียนชั้นม.5/8 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการตอบคำถามวิชาการ วิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาภัทร์ กสิบุตร ชั้นม.5/8 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการตอบคำถามวิชาการ วิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ผู้ประสานงาน ครูสิริพร รัตนมุง และครูวุฒิกร อ๋องมณี