ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐพร สุวรรณคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล “ครูผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในฐานะครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐพร สุวรรณคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล “ครูผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในฐานะครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐพร สุวรรณคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล “ครูผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในฐานะครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์