ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะธิดา ชาวพิมาย นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะธิดา ชาวพิมาย นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะธิดา ชาวพิมาย นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ที่ปรึกษาผลงาน ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์