ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ที่ปรึกษาผลงาน ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์