ขอแสดงความยินดีกับนางสาววัชรภัสร์ ทองคำ ชั้น ม.6/14 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท จากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมในการตอบคำถามวิชาการ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววัชรภัสร์ ทองคำ ชั้น ม.6/14 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท จากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมในการตอบคำถามวิชาการ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววัชรภัสร์ ทองคำ ชั้น ม.6/14 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท จากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมในการตอบคำถามวิชาการ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ผู้ประสานงาน ครูวุฒิกร อ๋องมณี และครูสิริพร รัตนมุง