ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ดูแล ครูวีระศักดิ์ สำนักวังชัย นายพิชิตพล รักคง และนางสาวชุลีพร กุลไทย