ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ดูแล ครูวีระศักดิ์ สำนักวังชัย นายพิชิตพล รักคง และนางสาวชุลีพร กุลไทย