ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันรำวงย้อนยุค โครงการประกวดทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย 2566 จัดโดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันรำวงย้อนยุค โครงการประกวดทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย 2566 จัดโดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันรำวงย้อนยุค โครงการประกวดทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย 2566 จัดโดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต