ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประกวดทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย 2566 จัดโดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประกวดทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย 2566 จัดโดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภลักษณ์ ท่าผา ชั้น ม.2/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประกวดทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย 2566 จัดโดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝึกซ้อมโดย ครูราตรี จาตุรัส