ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด ประเภททีม 5 คน ณ วัดไผ่ล้อม