ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะธิดา ชาวพิมาย ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะธิดา ชาวพิมาย ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะธิดา ชาวพิมาย ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม