ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญหัวข้อ “นักเรียนนครปฐม เรียนดี มีความสุข” ประเภทนักเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ที่ปรึกษาผลงาน ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์