ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Folk Song Contest The Artistry@รามประเวศน์ จัดโดยเทศบาลนครนครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Folk Song Contest The Artistry@รามประเวศน์ จัดโดยเทศบาลนครนครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจารุวรรณ ปทุมารักษ์ เด็กหญิงนนลณี ดอนสุวรรณ ม.2/7 เด็กหญิงอภิญญา โสนายะ ม.2/10 และเด็กหญิงสุพิชฌาย์ เผือกแตงพันธุ์ ม.3/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Folk Song Contest The Artistry@รามประเวศน์ จัดโดยเทศบาลนครนครปฐม ผู้ฝึกซ้อม ครูจตุรนต์ ดังชัยภูมิ ครูนิติพัฒน์ ชูอรุณ และครูจิรายุ ลิ้มทรัพย์เจริญ