ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายป่าน มณีวงษ์ นักเรียนชั้น ม.4/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Essay Contest ในงาน RSU English Academic Contest 2024

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายป่าน มณีวงษ์ นักเรียนชั้น ม.4/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Essay Contest ในงาน RSU English Academic Contest 2024

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายป่าน มณีวงษ์ ม.4/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Essay Contest ในงาน RSU English Academic Contest 2024 จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ฝึกซ้อม ครูพัทธนันท์ ธีรธนาสิทธิชัย และครูธิดา นิพิฐวิทยา