ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและไอที ในงาน RMUTR Open House 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและไอที ในงาน RMUTR Open House 2024

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกวินทรา รัตนโชติ นางสาวปุณยนุช เกียรติปกรณ์ และนางสาวชนัญธิดา ศรีวงศ์ ชั้น ม.5/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท การแข่งขันตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและไอที ในงาน RMUTR Open House 2024 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ผู้ฝึกซ้อม ครูฐานันตร์ เจริญศักดิ์ธนากุล และครูพัทธนันท์ ธีรธนาสิทธิชัย